Partnerzy

Skład Partnerstwa:

Dobre Kadry. Centrum badawczo – szkoleniowe. Sp. z o.o., Poland – Project Coordinator (DK Lider)

www.dobrekadry.pl

zs

Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku – PL (ZST Partner 1)

Oficjalna strona Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku (zst.klodzko.pl)

mundus

Asociacion Mundus – un Mundo a Tus Pies – ES (Mundus Partner 2)

Go4VocationalSkills (asociacionmundus.com)

I”Horizont ProConsult” EOOD – BG (ProConsult Partner 4) 

Go4VocationallSkills – Horizont ProConsult

Rola i zadania partnerów w projekcie:

  1. Szczególną rolę w projekcie odgrywa lider, którego zadania obejmują zarządzanie projektem oraz odpowiedzialność za całość kwestii merytorycznych i zarządczych, w tym kwestii finansowych. Jest również liderem pierwszego i trzeciego rezultatu projektu ze względu na duże doświadczenie w tym obszarze (prowadzenie badań, tworzenie profili kompetencyjnych, budowa narzędzi informatycznych).
  2. Partner 1 (ZST – Polska) jest odpowiedzialny za monitoring i ewaluację, w tym przygotowanie narzędzi, bieżące analizy i podsumowania. Ze względu na doświadczenie w pracy z grupami docelowymi ma za zadanie pozyskiwanie opinii nauczycieli na temat rezultatów, a także uczniów w zakresie narzędzia informatycznego.
  3. Partner 2 (Mundus – Hiszpania) pełni rolę lidera w rezultacie 2.
  4. Partner 3 (AKMI – Grecja) odpowiedzialny jest za obszar upowszechniania oraz za promocję.
  5. Partner 4 (ProConsult – Bułgaria) pełni rolę lidera w rezultacie 4.

 1.  

 1.  

 1.  

 1.