Aktualności

Czwarte spotkanie partnerów

12 – 13 września 2023, Ateny, Grecja

Partnerzy omówili dotychczasowe działania i zaplanowali kolejne etapy prac w projekcie. Jednym z punków spotkania był udział w wykładzie Pani Pigi Mantzuratou na temat znaczenia aktualizowania umiejętności w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z rozpoczęciem kolejnej fazy projektu – okresu testowania platformy informatycznej opracowanej w ramach projektu, która pozwoli nauczycielom i uczniom lepiej poznać poziom zarówno kompetencji zawodowych, jak i umiejętności „miękkich”. Omówiono kwestie związane z zarządzaniem i ewaluacją w ramach projektu. Ustalono termin kolejnego spotkania – czerwiec 2024, Saragossa.

Trzecie spotkanie partnerów

25 – 26 kwietnia 2023, Sofia, Bułgaria

Głównym tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowych prac związanych z przygotowaniem narzędzia do kompleksowej oceny kompetencji uczniów w zakresie umiejętności z zakresu budownictwa, logistyki, energetyki odnawialnej. Partnerzy prezentowali wyniki prac z etapu testowania, omówili zagadnienia zawiązane z  przygotowaniem pytań do aplikacji. W spotkaniu brali również udział zaproszeni przez Instytucję goszczącą eksperci. Podczas spotkania zaplanowano harmonogram prac na kolejne miesiące realizacji projektu, omówiono kwestie związane z zarządzaniem i ewaluacją w ramach projektu.

Drugie spotkanie partnerów

19 – 20 września 2022, Saragossa, Hiszpania

Partner hiszpański przygotował ciekawy program spotkania. Miały miejsce wizyty studyjne w podmiotach przyjmujących uczniów na staże w ramach projektów mobilnościowych Erasmus+. Omawiano także wyniki badań pierwotnych w ramach rezultatu pierwszego oraz wstępne wersje raportów desk research w zakresie potrzeb kompetencyjnych w wybranych kierunkach kształcenia.

Kick off meeting

24 – 25 stycznia 2022, Wrocław, Polska

Podczas pierwszego spotkania każdy z Partnerów przedstawił swoją organizację, ponadto prezentowano metodykę działań w obszarze kompleksowej oceny kompetencji. Omówione zostały zagadnienia związane z zarządzaniem projektem oraz kwestie merytoryczne związane z realizacją zaplanowanych w projekcie badań pierwotnych. Program spotkania obejmował również zwiedzanie Synagogi pod Białym Bocianem i wspólną kolację.

pl_PLPolski